بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان
عکس بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان شهید لبافی نژاد از همان سال های اولیه ی تاسیسش، مقدمات الحاق به سیستم آموزشی برایش فراهم شد و اکنون به عنوان یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شناخته می شود و یکی از بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی است و خدمات آن برای بیماران بیمه ی تامین اجتماعی رایگان می باشد.

بیمارستان لبافی نژاد در خصوص خدمات سرپایی، خدمات بستری، بخش دیالیز، اتاق های عمل، بخش های ویژه و ... به بیماران رسیدگی می کند. برای اطلاع بیشتر از خدمات بیمارستان، راهنمای بیماران و پزشکان به وبسایت بیمارستان مراجعه کنید.

عکس نسترن خالصی

نسترن خالصی

مسیریابی از طریق:

159 نفر در لیست علاقه مندی قرار داده اند

دسته ها

درمانی ، بیمارستان

برچسب ها